Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 14.01.2021 r. zostało stwierdzone naruszenie Państwa danych osobowych, do którego doszło w drodze kradzieży sprzętu elektronicznego (laptop, pendrive oraz telefon komórkowy) jednego z pracowników naszej placówki. Sprzęty były zabezpieczone hasłem. Państwa dane zostały naruszone w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Do naruszenia doszło na skutek zamierzonego działania zewnętrznego osoby, która ukradła sprzęt elektroniczny.

 

            W związku z powstałym naruszeniem mamy obowiązek poinformować Państwa jakie mogą być następstwa naruszenia Państwa danych osobowych. Są to m.in.:

Pragniemy Państwa poinformować, że w dniu 14.01.2021 r. zostało stwierdzone naruszenie Państwa danych osobowych, do którego doszło w drodze kradzieży sprzętu elektronicznego (laptop, pendrive oraz telefon komórkowy) jednego z pracowników naszej placówki. Sprzęty były zabezpieczone hasłem. Państwa dane zostały naruszone w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Do naruszenia doszło na skutek zamierzonego działania zewnętrznego osoby, która ukradła sprzęt elektroniczny.

 

            W związku z powstałym naruszeniem mamy obowiązek poinformować Państwa jakie mogą być następstwa naruszenia Państwa danych osobowych. Są to m.in.:

 

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy, aby Państwo:

Jeżeli dowiedzą się Państwo o wykorzystywaniu Państwa danych przez osobę nieuprawnioną, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie nas o tym fakcie.

W związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych przeprowadziliśmy dodatkowe szkolenie dla personelu, w celu wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości. Naruszenie Państwa danych osobowych zgłosiliśmy Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcieliby nam Państwo przekazać dodatkowe informacje w związku z zaistniałą sytuacją, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Marta Opara

adres korespondencyjny: 84-230 Rumia, ul. Kombatantów 7

adres e-mail: marta.opara@radiologica.net.pl

telefon: 509 579 010

 

Radiologica Sp. z o.o. dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były przetwarzana w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zapewniamy, ze przedmiotowe zdarzenie miało charakter incydentalny. Kradzież sprzętu elektronicznego została zgłoszona na Policję. Podjęliśmy starania, aby skutki naruszenia były jak najmniej odczuwalne dla Państwa, niemniej za całe zdarzenie serdecznie przepraszamy.